Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Goed klimaat

D66 wil Aalsmeer radicaal verduurzamen. We moeten oog hebben voor de gevolgen van klimaatverandering. Meer groen, schonere energieopwekking, zorgvuldiger om-gaan met afvalstromen en meer aandacht voor schone lucht. De ongebreidelde groei van Schiphol moet een halt worden toegeroepen om de kwaliteit van de leefomgeving niet nog verder onder druk te zetten. Uiterlijk in 2040 moet Aalsmeer fossielvrij zijn.

D66 wil Aalsmeer radicaal verduurzamen.