Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Welvaart – Economie

Populair gesteld staat economie voor de menselijk interactie uitgedrukt in financiële termen. Het veronderstelt een gelijk speelveld waar mensen economische middelen uitwisselen. De koop en verkoop van goederen, en de huur en verhuur van arbeid en goederen zijn de meest in het oog springende. De wijze waarop de economie functioneert is afhankelijk van de manier waarop mensen met elkaar omgaan. De studie van de economie is dan ook een studie van menselijk gedrag. De economie is dus afhankelijk van menselijk gedrag. De belasting op verschillende delen van de economie vormt voor de overheid de belangrijkste inkomstenbron zodat ze de algemene welvaart op peil kan houden door het verlenen van diensten en het subsidiëren van welvaartondersteunende ondernemingen.

Een gezonde economie voor een gezonde samenleving