Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Welzijn – gezondheid

Een goede gezondheid is een voorwaarde voor het leven in optimale vrijheid en geluk. Een goede gezondheid begint in de eerste plaats bij een goede geestelijke gezondheid. Soms zijn lichamelijke gebreken een gegeven, maar een goede geestelijke gezondheid kan betekenen dat er met die lichamelijke gebreken volop van het leven kan worden genoten. Het tegenovergestelde is niet waar; zelfs in opperbeste lichamelijke gezondheid is het leven gemankeerd wanneer men lijdt aan een mindere geestelijke gezondheid. Wij zetten daarom in op aandacht voor de breedst mogelijke definitie van gezondheid.

Gezondheid als basis voor vrijheid en geluk