Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Welzijn – Kunst & Cultuur

De kunst en cultuursector heeft sterk geleden tijdens de coronacrisis. Niet alleen zijn in veel gevallen de bezoekersaantallen gedwongen teruggebracht naar nul, maar ook is de loop eruit gegaan met name wat betreft de lokale voorzieningen. Dit geldt niet alleen voor de bezoekers, maar ook voor de ondersteuning door vrijwilligers. Dit betekent dat de komende periode een stimulans nodig zal zijn om de lokale kunst en cultuursector weer volledig op poten te krijgen. Hier liggen natuurlijk ook kansen; wat zijn de behoeften van de inwoners van de gemeente; kan er meer samengewerkt worden; is er een herziening nodig van de bestaande structuren? Net zo goed als dat de gemeente Aalsmeer relatief veel ondernemers kent, kent ze ook veel kunstenaars. Dit biedt dus voldoende potentieel om op te bouwen.

Ontdek jezelf

Standpunten