Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 24 maart 2018

Terugkeer D66 in de raad Aalsmeer met twee zetels

De kiezers hebben D66 Aalsmeer in de gemeenteraadsverkiezingen van woensdag jongstleden twee raadszetels toebedeeld. Een mooi resultaat! Wilma Alink-Scheltema en Willem Kikkert  zijn raadsleden, beiden rechtstreeks gekozen. Twee fractieassistenten zullen snel de fractie compleet maken. De overige kandidaten blijven hopelijk nauw bij de fractie betrokken om onze volksvertegenwoordigers maximaal te ondersteunen.

Het politieke landschap is in de gemeente Aalsmeer flink opgeschud. Een detailoverzicht van de verkiezingsuitslag en het zogenaamde Proces-verbaal van de verkiezingsuitslag van van de gemeenteraad 2018  is op de website van de Gemeente Aalsmeer in te zien. Hier het aantal raadszetels per partij:

Partij zetels
CDA van 6 naar 8 zetels
VVD blijft op 6 zetels
Absoluut Aalsmeer van 0 naar 4 zetels
D66 van 0 naar 2 zetels
GroenLinks van 0 naar 2 zetels
PvdA van 0 naar 1 zetel
HAC van 1 naar 0 zetels
PACT niet meegedaan
AB niet meegedaan

 

Opvallend is dat de drie voormalige PACT-partijen D66, PvdA en GroenLinks, in de afgelopen raadsperiode goed voor vier zetels, nu bij elkaar opgeteld vijf zetels wisten te behalen. Door afzonderlijk aan de verkiezingen mee te doen konden de drie partijen zich sterker profileren bij kun achterbannen en dat heeft dus duidelijk zijn vruchten afgeworpen. Progressieve samenwerking blijft belangrijk, dat werd door iedereen bij het opheffen van PACT onderkend. Hoe die nieuwe samenwerking vorm gaat krijgen zal in de komende maanden blijken.

Verkenning 

Nu de nieuwe gemeenteraad in de steigers staat, begint het proces van coalitievorming. Alle partijen spraken zich tijdens de campagne al uit voor een zo breed mogelijke coalitie. D66 is van mening dat de gemeenteraad weer het meest belangrijke bestuursorgaan moet worden. Dat begint bij een raadsbreed gedragen programma voor de komende vier jaren waarin de prioriteiten en opdrachten van de raad aan het nieuw te vormen college staan verwoord. Tijdens de verkiezingsdebatten bleek dat daar draagvlak voor is bij andere partijen.

Vrijdagmiddag 23 maart 2018 bespraken de lijsttrekkers van alle partijen en hun secondanten al met elkaar de elkaar verkiezingsuitslag. Wilma en Willem vertegenwoordigden D66. In het persbericht dat daarna namens alle partijen uitging, staat: “Iedereen hecht groot belang aan het werken aan verbinding en vertrouwen, zowel onderling als ook met de samenleving. Om die reden formuleren de lijsttrekkers gezamenlijk de opdracht aan de informateur, Hans Démoed. Op korte termijn zal hij gesprekken voeren met alle afzonderlijke partijen. Terugkoppeling hiervan vindt plaats in een gezamenlijke bijeenkomst met alle lijsttrekkers en hun secondanten. Onderdeel van de opdracht is om met elkaar de mogelijkheden te verkennen hoe raadsbreed gedragen thema’s een plek kunnen krijgen in het proces van coalitievorming.”

Hans Démoed is lid van het CDA, heeft een lange politieke staat van dienst en is op dit moment manager strategie & ontwikkeling en loco secretaris bij onze buurgemeente Kaag & Braassem.

Informatie aan leden en ALV

Na de terugkoppeling van de gespreksronde door de informateur begin april zullen de eigenlijke onderhandelen beginnen. D66 Aalsmeer houdt haar leden hiervan op de hoogte. Noteer alvast maandag 23 april a.s. 20 uur in uw agenda voor een Algemene Ledenvergadering.