Steun ons en help Nederland vooruit

Programma Kansen voor iedereen

Op 21 maart 2018 gaan we naar de stembus om een nieuwe Gemeenteraad te kiezen. Ook D66 Aalsmeer maakt zich op voor de verkiezingsstrijd.

Bij verkiezingen hoort een Programma dat de politieke koers van D66 voor de komen de vier jaar weergeeft.Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 7 december 2017 stelden de leden van D66 Aalsmeer het  Verkiezingsprogramma 2018 – 2022 Kansen voor iedereen vast.

In het voorwoord schrijft lijsttrekker Wilma Alink-Scheltema: “Drie thema’s vormen de rode draad door ons Verkiezingsprogramma: duurzaamheid, preventie en burgerparticipatie.

Bij alles wat we doen hebben we oog voor natuur en milieu. Duurzaam denken en handelen is zijn voor ons de voorwaarde om ervoor te zorgen dat deze gemeente ook voor komende generaties nog een fijne leefomgeving is.

Wij geloven erin dat het beter is problemen bij de bron aan te pakken in plaats van te wachten totdat ze erg worden om dan pas in te grijpen. Of het nu gaat om het voorkomen van achterstanden bij kinderen, vroegtijdig opsporen van hulpvragen, passende zorg bieden zonder wachtlijsten, schulden niet uit de hand laten lopen, wegen veilig inrichten of werkzoekenden snel weer naar passend werk begeleiden. D66 investeert in preventie op alle fronten.

Uw mening en wensen nemen we serieus. En dus geven we al onze plannen vorm in nauwe samenspraak met inwoners. Want alleen samen krijgen we het voor elkaar. We laten ons graag door onze inwoners uitdagen als zij hun eigen leefomgeving beter, goedkoper, prettiger kunnen inrichten dan de gemeente. Zij krijgen van ons vertrouwen en geld om dat zelf voor elkaar te krijgen.”

Het verkiezingsprogramma is geschreven met vertrouwen en optimisme. “Kansen voor iedereen” is realiseerbaar.Samen krijgen we het voor elkaar!

Het kandidatenteam van D66 Aalsmeer. Lees hier meer.

De campagne van D66 in Aalsmeer en Kudelstaart is te volgen via de agenda en berichten op deze website en op Facebook en Twitter. En natuurlijk zijn alle leden van D66 Aalsmeer welkom om mee campagne te voeren. Meedoen? Neem contact op met de campagneleider.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018