Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 9 december 2021

Voortgang verkeersoverlast Burg. Kasteleinweg– goede hoop op verbetering

De fractie van D66 Aalsmeer heeft in de raadsvergadering van 9 december vragen gesteld over de voortgang inzake de problemen rond de verkeersveiligheid van de Burgemeester Kasteleinweg / N196 en de ‘knip’.

Onze motie, die het college tot maatregelen en spoed maande, heeft het de vorige raadsvergadering niet gehaald doordat CDA en VVD weigerde hun steun te verlenen. Daarom zijn we nu genoodzaakt zelf bij voortduring de voortgang in de gaten te houden.

Er zijn echter redenen om inmiddels iets positiever gestemd te zijn. Met name omdat het college zich inmiddels wel naar de motie gedraagt.

Maatregelen

Wethouder Robert van Rijn stelde dat de ontwikkelingen rond de Burgemeester Kasteleinweg een ‘belangrijk onderwerp’ voor het college zijn en bracht een aantal maatregelen voor korte en middellange termijn naar voren. Gelukkig niet meer onder verwijzing naar de afronding van het gehele project voordat er maatregelen genomen kunnen worden, zoals in de vorige vergadering werd gesteld.

De volgende maatregelen zijn –, of worden binnenkort genomen:

op korte termijn:

  • De al gerealiseerde 30 km/u zones op de Ophelialaan en Hortensialaan.
  • Voor de kerst hoopt de gemeente een vrachtwagenverbod voor de Ophelialaan en Hortensialaan te hebben vastgelegd (hier gaan nog wat formele handelingen aan vooraf).
  • De gesprekken met de bewoners van de Ophelialaan worden voorgezet en binnenkort volgen er ook gesprekken met de bewoners van de Hortensialaan (met enkele woordvoerders is al een gesprek gevoerd)

op middellange termijn:

  • Uitvoering van de conclusies uit de ‘quickscan’ die begin november is uitgevoerd met name op gebied van wegbewijzering, wegmarkering en informatieverbetering rond de rotondes.
  • Een onderzoek naar de gevolgen van de renovatie van de N196 met bijzondere aandacht voor de ‘knip’ en mogelijke ‘her-herinrichting’ naar aanleiding van dit onderzoek.
  • Een voortdurend gesprek met FloraHolland rond het sturen van hun bestemmingsverkeer richting provinciale weg / N201.
  • Aanpassingen verkeersstromen en verkeerssituaties om routeplanners te beïnvloeden (de routeplanners laten zich niet instrueren – formele aanpassingen in het verkeersaanbod kunnen wel de algoritmes van de routeplanners beïnvloeden).

De wethouder gaf aan dat de gemeenteraad regelmatig door hem van verdere ontwikkelingen op de hoogte zal worden gehouden. Begin januari zal hij naar alle waarschijnlijkheid een eerste raadsbrief over dit onderwerp naar de raad sturen.

De verworpen motie ‘verkeersveiligheid N196’ van 11 november is hierbij alsnog uitgevoerd…